Rookmelders

Het is al langer verplicht om optische rookmelders op een correcte wijze te installeren in alle: * nieuw te bouwen woningen * alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een omgevingsvergunning vereist is * …