Hulp, bijstand en leveren van materiaal bij uw project - Verkoop van schakelmateriaal - Verkoop van Huishoudelektro - Tekenen van uw elektrisch dossier - Interventie en depannage
Rookmelders

Rookmelders

Het is al langer verplicht om optische rookmelders op een correcte wijze te installeren in alle:
* nieuw te bouwen woningen
* alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een omgevingsvergunning vereist is
* huurwoningen en studentenkamers
* woningen waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend.

Vanaf 1 januari 2020 geldt deze verplichting voor alle Vlaamse woningen.
Voldoende rookmelders
Alle woningen moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders:
Zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) en kamerwoningen moeten op elke verdieping (bouwlaag) uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder
In kamerwoningen moet bovendien elke (studenten)kamer uitgerust zijn met een rookmelder.
Wonen-Vlaanderen raadt aan om rookmelders te plaatsen in elke ruimte waar u doorheen moet op weg van de slaapkamer(s) naar buiten (de kortste vluchtweg).
Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn (bv. niet via een ladder en/of valluik) of waarin zich een technische installatie bevindt, moeten minstens een rookmelder hebben.
Die verplichting geldt ook voor kelders en zolders in gedeeld gebruik.

Plaatsing en onderhoud van rookmelders
Bij de aanvraag van de bouwvergunning voor nieuwbouw of renovatiewerken moet op de plannen worden aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden.
In huurwoningen is de verhuurder wettelijk verplicht de nodige rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Als de verhuurder kiest voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder die batterijen tijdig vervangen.

Wat zijn de gevolgen als er niet tijdig aan de rookmeldersverplichtingen is voldaan?
Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd. Als een verhuurder voor die woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat worden geweigerd. Bovendien riskeert de verhuurder sancties (bv. verplichting om werken uit te voeren, herbestemming, sloop).
In het kader van de administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring zal een woningcontroleur enkel een opmerking maken op het technisch verslag van het onderzoek van de woningkwaliteit. Het ontbreken van (voldoende) rookmelders zal op zich niet leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *